Heeft de QR-code zin?

Veel maatregelen tegen corona worden langzaamaan afgeschaft, maar de QR-code wil het kabinet voorlopig houden. In dit artikel zoek ik uit of dat terecht is.

Waarom is de QR-code bedacht?

Het idee achter de QR-code is dat we langzaam de lockdown kunnen afbouwen, door bepaalde voorwaarden te stellen op plekken waar veel mensen komen. Dus in plaats van: we mogen niet in een groep samenkomen, gaan we naar: het mag wel, als het veilig kan. Hiervoor wordt de QR-code gebruikt. Deze kan op drie manieren ingezet worden, met 1G, 2G of 3G. Waar de G voor staat, is mij een raadsel (wie dit weet, laat ’t weten in de comments! 🙏).

UPDATE! Als je het weet is het zo simpel:

3G is de meest ‘milde’ vorm van de QR, dit houdt in dat je toegang krijgt als je (negatief) getest, gevaccineerd of hersteld bent. Bij 2G mag je alleen naar binnen als je gevaccineerd of hersteld bent, en bij 1G mag je alleen naar binnen als je negatief getest bent. Bij 1G maakt het niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent.

Op dit moment geldt in Nederland 3G voor o.a. horeca en sportscholen. 1G werd gebruikt bij Testen voor Toegang, bijvoorbeeld bij het Eurovisie Songfestival.

Onderzoek TU Delft

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de TU Delft gevraagd om onderzoek te doen naar het coronatoegangsbewijs (CTB), zo heet de QR-code officieel. De resultaten hiervan zijn het ministerie waarschijnlijk nogal tegen gevallen. Kort gezegd: het heeft eigenlijk nauwelijks zin om de QR-code te houden, en het verschil tussen 2G en 3G is minimaal.

De onderzoekers schrijven:

In de optimale situatie kan het invoeren van 2G op alle andere locaties dan school, thuis en werk in januari 2022 leiden tot een 9,8% reductie van het reproductiegetal en bij 3G is dit 5,4%. 

Het reproductiegetal is de R-waarde, deze moet onder de 1 blijven. De R-waarde is het aantal mensen dat iemand gemiddeld besmet. Als iedereen minder dan één ander besmet, dalen de besmettingen. Als de R boven de 1 is, zullen er steeds meer mensen besmet raken.

Maar we moeten goed lezen, de onderzoekers schrijven ‘in de optimale situatie’. Ze schrijven zelf in hun rapport:

Let wel, de bovenstaande cijfers gaan over de optimale situatie. In een meer realistische situatie is de effectiviteit uiteraard lager dan in de optimale situatie.

Wat staat hier eigenlijk? Die 9,8% reductie die de onderzoekers zien, is in een theoretische situatie, waarbij ongevaccineerde mensen thuis blijven als ze niet naar de horeca mogen. Ze gaan dan dus niet thuis hun eigen feestje vieren. Ook wordt in de optimale situatie overal de QR-code gecontroleerd en heeft niemand een vals QR-bewijs.

Je kan je afvragen wat dit onderzoek voor nut heeft als er niet naar een realistische situatie is gekeken?

Vaccinatiebereidheid

Misschien nog wel interessanter is deze conclusie van de onderzoekers:

De groep ongevaccineerden die aangeeft dat ze een vaccin zullen nemen als het coronatoegangsbewijs wordt afgeschaft, is groter dan de groep die zegt een vaccin te nemen als de overheid 2G invoert of op meerdere plekken 3G invoert (werk/onderwijs)

Maar liefst 9% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze zich zouden laten vaccineren als de QR-code helemaal wordt afgeschaft. Een snelle berekening: uitgaande van 13 miljoen volwassenen in Nederland, waarvan 30% niet gevaccineerd is, hebben we het over 4,25 miljoen ongevaccineerde mensen. Als 9% zich alsnog laat vaccineren, zijn dat 382.500 extra gevaccineerden.

Conclusie

In een ideale wereld zou de QR-code zorgen voor 9,8% minder besmettingen. We leven helaas niet in een ideale wereld, dus het effect van de QR-code blijft onbekend. Wat we wél weten is dat 9% van de ongevaccineerden zegt zich alsnog te laten vaccineren als de QR-code wordt afgeschaft.

Dus mijn conclusie is: gooi maar in de prullebak, die QR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *