Is een sociaal kredietsysteem het einddoel van het gezondheidspaspoort?

In een artikel op de website van Lees Bewust wordt door Mike Verest gesteld dat het einddoel van het gezondheidspaspoort een sociaal kredietsysteem is. In dit artikel onderzoek ik welke beweringen van Bewust Leven kloppen, en welke minder logisch zijn. In de vetgedrukte stukjes staat steeds een fragment uit het artikel van Bewust Leven, met… Lees verder Is een sociaal kredietsysteem het einddoel van het gezondheidspaspoort?