‘FvD krijgt geheime WEF-brieven boven water’

Afgelopen week kwam FVD met een persbericht: ‘FVD krijgt geheime WEF-brieven boven water’. Op de website van FVD staat: Op verzoek van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen werden afgelopen vrijdag geheime brieven openbaar gemaakt van het World Economic Forum aan leden van het kabinet.

In dit artikel zoek ik uit: gaat het echt om geheime brieven?

Wat is er gebeurd?

Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra hebben deelgenomen aan de WEF-bijeenkomst in Davos in 2020. Het thema van deze bijeenkomst was The Great Reset. De bijeenkomst was allesbehalve geheim, alle belangrijke kranten en de NOS schreven erover. Zoals elk jaar. Andere bekende deelnemers waren prinses Maxima, Klaas Knot van De Nederlandse Bank en Ralph Hamers van ING.

Waren de brieven geheim?

Het gaat om een bedankbriefje dat de deelnemers aan de bijeenkomst hebben gekregen, en een briefje waarin premier Rutte bedankt voor de uitnodiging.‘Bedankt voor uw komst’, ‘Bedankt voor de uitnodiging’, veel meer staat er niet in. Een beleefd verhaaltje over hoe belangrijk het WEF is voor Nederland. Waren deze brieven geheim? Tja, wat is geheim? Als ik een brief krijg van mijn tandarts, waarin staat dat het tijd is voor de halfjaarlijkse controle, dan is die brief niet openbaar. In feite is de brief van mijn tandarts een ‘geheime brief’, net zoals deze brieven ‘geheim’ waren. Nu niet meer, want kamerleden kunnen vragen stellen aan de minister, en daar krijgen ze netjes antwoord op.

De geheime brief

Weigerde het kabinet om de kamervragen van FVD te beantwoorden?

FVD schrijft: De uitzonderlijke documenten kwamen in handen van Forum voor Democratie naar aanleiding van Kamervragen van Pepijn van Houwelingen die het kabinet drie maanden weigerde te beantwoorden. Maar na onophoudelijk rappelleren kon het kabinet de brieven niet langer geheim houden.

Op 21 mei 2021 stelde dhr. Van Houwelingen voor het eerst vragen aan de minister over het WEF. Op deze vragen heeft de minister netjes antwoord gegeven. In deze eerste set vragen wordt niet gevraagd naar brieven.

Op 12 augustus heeft Van Houwelingen aanvullende vragen gesteld. In deze set vragen wordt wel gevraagd naar brieven: ‘Kunt u de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF over de afgelopen vijf jaar naar de Kamer sturen?’ De minister antwoordt hierop: ‘Het kabinet is graag bereid inzage te verlenen in de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF. Het zal enige tijd kosten om over de termijn van vijf jaar van alle in het verleden betrokken kabinetsleden de stukken te verzamelen. Het streven is om u voor de BHOS-begrotingsbehandeling een Kamerbrief met steunende stukken toe te laten komen.’

De BHOS-begrotingsbehandeling stond gepland voor 2 december 2021. De brieven werden uiteindelijk op 17 december naar de kamer gestuurd. Een beetje te laat, dat wel. Maar er is dus niet geweigerd om vragen te beantwoorden, integendeel. Zelfs vrij domme vragen zijn keurig beantwoord door de minister:

Vraag 6 Waarom loopt u al jaren ostentatief rond met een WEF-tas?

Antwoord 6 De minister-president gebruikt deze tas voor het meenemen van zijn spullen naar zijn werk.

Achtergrondinformatie

WEF: Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2500 personen. (bron: Wikipedia)

De Great Reset: Het thema van het WEF in 2020.

The pandemic has radically changed the world as we know it, and the actions we take today, as we work to recover, will define our generation. It’s why the World Economic Forum is calling for a new form of capitalism, one that puts people and planet first, as we come together to rebuild the world after COVID-19.

Het WEF schrijft zelf over The Great Reset (vertaald naar het Nederlands): ‘De pandemie heeft de wereld zoals wij die kennen radicaal veranderd, en de stappen die we vandaag ondernemen, als we werken aan het herstel, zullen onze generatie definiëren. Daarom is volgens het World Economic Forum een nieuwe vorm van kapitalisme nodig, een vorm die mensen en de planeet voorop zet, terwijl we samenkomen om de wereld opnieuw op te bouwen na covid-19.’

Bedrag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *